Dokumentasie Verlang


 

* ID afskrifte van bruid, bruidegom en twee getuies.

* `n ID Foto van bruid en bruidegom 

* Afskrif van voorhuwelikse kontrak, indien daar een gaan wees (opsioneel)

* Afskrif van Egskeidingsbevel, indien jy voorheen getroud was

* Afskrif van Doodsertifikaat, indien jy `n weduwee of wewenaar is